2018-03-07 De kracht van je schaduw.

7, 14 en 21 maart 2018 19:30-22:00 uur.

 

Cursusgeld €35.

 

Voorjaar 2016 gaf Harm Knoop een zeer succesvolle lezing over dit onderwerp. Uit de vele vragen na afloop van de lezing bleek een duidelijke behoefte aan verdieping. Deze cursus biedt hiertoe de gelegenheid. Schaduw, een door Jung geijkt begrip, staat voor alles wat niet past in onze sociale rol. Hij/zij leeft in ons onbewuste en beïnvloedt dagelijks ons gedrag.

 

In de cursus gaat Harm Knoop dieper in op de werking en bestaansreden van de schaduw. Tijdens de eerste cursusavond bespreekt hij de typologie van Jung en verkent hij de wegen naar het onbewuste. Op de tweede avond wordt ingegaan op de manieren om zicht te krijgen op onze eigen schaduw, als onbewust, krachtig deel van onszelf. Tijdens de

laatste cursusa

vond staat de vraag centraal, wat we aan moeten met onze schaduw.

 

Drs Harm Knoop is coach, trainer, inspirator, voorganger, docent (Hogeschool Geesteswetenschappen te Utrecht), vertrouwenspersoon en schrijver. In 2012 verscheen zijn boek “Leef je eigen mythe”. http://harmknoop.nl